Mekomucosol

Mekomucosol Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai
Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác động trực tiếp hay gián tiếp về độc tính sinh sản.
Tuy nhiên, để phòng ngừa nguy cơ, nên tránh sử dụng thuốc trong thời gian thai kỳ.
Phụ nữ cho con bú
Chưa có đầy đủ thông tin về sự bài tiết acetylcystein vào sữa mẹ, do đó không loại trừ được các nguy cơ đối với trẻ sơ sinh/trẻ em.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in