Meteospasmyl

Meteospasmyl

Nhà sản xuất:

Mayoly Spindler

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Alverine citrate 60 mg, simethicone 300 mg.
Cách dùng
Nên dùng cùng với thức ăn: Uống trước mỗi bữa ăn.
Phân loại MIMS
Thuốc chống co thắt
Phân loại ATC
A03AX58 - alverine, combinations ; Belongs to the class of other drugs used for functional bowel disorders.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Meteospasmyl Viên nang mềm
Trình bày/Đóng gói
2 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in