Metformin STELLA

Metformin STELLA Dược động học

metformin

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Viên 500mg và 850mg:
Metformin hydroclorid được hấp thu chậm và không hoàn toàn ở đường tiêu hóa.
Sinh khả dụng tuyệt đối của liều đơn trị 500mg được báo cáo là từ 50-60% và có thể giảm khi dùng chung với thức ăn. Khi được hấp thu, thuốc gắn kết với protein huyết tương không đáng kể và được thải trừ dưới dạng không đổi trong nước tiểu. Thời gian bán thải trong huyết tương được báo cáo trong khoảng từ 2-6 giờ sau khi uống.
Một lượng nhỏ metformin hydroclorid được phân bố vào trong sữa mẹ.
Viên 1000mg:
- Hấp thu: Sau khi uống viên nén phóng thích kéo dài, sự hấp thu metformin bị chậm đáng kể (Tmax = 7 giờ) so với viên nén phóng thích tức thời (Tmax = 2,5 giờ). Khi dùng viên nén phóng thích kéo dài trong lúc đói, AUC giảm 30% (Cmax và Tmax không bị ảnh hưởng). Sự hấp thu trung bình metformin từ viên phóng thích kéo dài hầu như không bị thay đổi bởi thức ăn. Với liều đơn 1000mg sử dụng lúc no, sau khi uống nồng độ đỉnh trung bình trong huyết tương đạt khoảng 1,241 ng/mL với thời gian trung bình 5 giờ (từ 4-10 giờ). Khi sử dụng metformin dạng phóng thích kéo dài với liều 1000mg trong lúc no, diện tích dưới đường cong (AUC) sẽ tăng 77% (Cmax tăng 26% và Tmax kéo dài hơn khoảng 1 giờ).
- Phân bố: Metformin liên kết với protein huyết tương không đáng kể. Thuốc phân bố vào các mô, dịch và hồng cầu. Nồng độ đỉnh trong máu thấp hơn trong huyết tương và xuất hiện tại thời điểm gần như nhau. Hồng cầu gần như đại diện cho ngăn phân bố thứ cấp. Thể tích phân bố trung bình từ 63-276 lít.
- Chuyển hóa: Metformin được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không đổi. Không có chất chuyển hóa nào được tìm thấy ở người.
- Thải trừ: Độ thanh thải qua thận của metformin lớn hơn 400 mL/phút, cho thấy metformin được đào thải qua sự lọc ở cầu thận và bài tiết ở ống thận. Sau khi uống, thời gian bán thải khả kiến khoảng 6,5 giờ. Khi chức năng thận bị suy giảm, sự thanh thải qua thận giảm theo tỉ lệ của creatinin và vì thế kéo dài thời gian bán thải của metformin, dẫn đến tăng nồng độ của metformin trong huyết tương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in