Mibeplen

Mibeplen Chỉ định/Công dụng

felodipine

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Điều trị tăng huyết áp.
Điều trị dự phòng cơn đau thắt ngực ổn định.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in