Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus

Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus Chống chỉ định

telmisartan + hydrochlorothiazide

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với telmisartan, hydroclorothiazid hay với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Quá mẫn với các dẫn chất sulfonamid.
Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa và 3 tháng cuối.
Ứ mật, tắc mật.
Suy gan nặng, suy thận nặng (CrCl < 30 mL/phút).
Hạ kali huyết, tăng calci huyết kháng trị.
Dùng chung với thuốc chứa aliskiren ở bệnh nhân đái tháo đường hay suy thận (GFR < 60 mL/phút/1,73m2).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in