Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus

Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus Mô tả

telmisartan + hydrochlorothiazide

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược: Manitol, meglumin, natri hydroxyd, silic dioxyd keo khan, magnesi stearat, lactose monohydrat, povidon K30, natri starch glycolat, oxyd sắt đỏ, oxyd sắt vàng.
Mô tả sản phẩm:
Viên nén hình oval, có hai lớp, một lớp màu cam nhạt và một lớp màu trắng, hai mặt lồi, trơn, cạnh và thành viên lành lặn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in