Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus

Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

telmisartan + hydrochlorothiazide

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Liều lượng
1 viên/lần/ngày.
Cần điều chỉnh liều từng thành phần trước khi chuyển sang dạng viên kết hợp. Khi thích hợp về lâm sàng, có thể xem xét chuyển trực tiếp từ chế độ đơn trị liệu sang liệu pháp kết hợp.
Liều lượng ở một số đối tượng lâm sàng đặc biệt:
Bệnh nhân suy thận: Định kỳ theo dõi chức năng thận.
Bệnh nhân suy gan:
- Nhẹ đến trung bình: Liều tối đa là 1 viên/lần/ngày.
- Nặng: Chống chỉ định.
Bệnh nhân cao tuổi:
Không cần điều chỉnh liều.
Trẻ em: Hiệu quả và an toàn của phối hợp telmisartan và hydroclorothiazid ở trẻ em (< 18 tuổi) chưa được thiết lập.
Cách dùng
Dùng đường uống, 1 lần/ngày, không phụ thuộc vào bữa ăn.
Trường hợp quên dùng thuốc:
- Nếu bệnh nhân quên dùng thuốc, uống ngay sau khi nhớ ra. Sau đó tiếp tục uống liều tiếp theo như thường lệ.
- Nếu bệnh nhân quên uống thuốc 1 ngày, dùng liều như bình thường vào ngày tiếp theo.
- Không uống liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.
Không có yêu cầu đặc biệt về xử lý thuốc sau khi sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in