Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus

Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus Tương tác

telmisartan + hydrochlorothiazide

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Lithi: Đã có báo cáo về trường hợp tăng nồng độ lithi trong máu có hồi phục và xuất hiện độc tính của lithi khi dùng phối hợp telmisartan và hydroclorothiazid. Do đó, không nên dùng chung Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus với lithi. Nếu phải dùng chung, cần theo dõi chặt chẽ nồng độ lithi trong máu.
Thuốc làm mất kali/gây hạ kali huyết (thuốc lợi tiểu mất kali, corticosteroid, thuốc nhuận tràng, ACTH, amphotericin, natri penicillin G, acid salicylic và dẫn xuất): Nếu phối hợp Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus với các thuốc trên, cần theo dõi kali huyết. Các thuốc trên có thể làm tăng những tác dụng của hydroclorothiazid lên kali huyết.
Thuốc làm tăng kali (thuốc ức chế men chuyển, thuốc lợi tiểu tiết kiệm kali, chế phẩm bổ sung kali, muối thay thế chứa kali, cyclosporin, natri heparin): Phối hợp telmisartan với các thuốc trên có thể làm tăng kali huyết, do đó không khuyến cáo dùng chung. Nếu phải dùng chung, cần theo dõi kali huyết.
Thuốc bị ảnh hưởng bởi sự rối loạn kali huyết: Cần theo dõi định kỳ kali huyết và điện tâm đồ khi phối hợp với các thuốc bị ảnh hưởng với lượng kali huyết như glycosid trợ tim, thuốc chống loạn nhịp hoặc các thuốc có thể gây xoắn đỉnh như một số thuốc chống loạn nhịp dưới đây. Hạ kali huyết là một yếu tố có thể đưa đến xoắn đỉnh.
- Thuốc chống loạn nhịp nhóm Ia: quinin, hydroquinin, disopyramid.
- Thuốc chống loạn nhịp nhóm III: amiodaron, sotalol, dofetilin, ibutilid.
- Thuốc chống loạn thần: thioridazin, clorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol.
- Một số thuốc khác: bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin tiêm tĩnh mạch, halofantrin, mizolastin, pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vincamin tiêm tĩnh mạch.
Glycosid trợ tim: Hạ kali huyết hay hạ magnesi huyết gây bởi thiazid khởi phát loạn nhịp tim gây bởi digitalis.
Digoxin: Phối hợp telmisartan với digoxin có thể làm tăng nồng độ đỉnh của digoxin trong máu (49%), cũng như nồng độ đáy (20%). Do đó, khi khởi đầu, chỉnh liều và ngưng sử dụng telmisartan, cần theo dõi nồng độ digoxin trong máu để đảm bảo nằm trong giới hạn trị liệu.
Các thuốc hạ huyết áp khác: Telmisartan có thể làm tăng tác dụng của các thuốc hạ huyết áp khác, tăng nguy cơ hạ huyết áp.
Thuốc điều trị đái tháo đường đường uống và insulin: Có thể cần điều chỉnh liều thuốc đái tháo đường. Đối với metformin, cần thận trọng vì có thể tăng nguy cơ nhiễm acid lactic máu do suy giảm chức năng thận gây ra bởi hydroclorothiazid.
Cholestyramin và colestipon: Hấp thu hydroclorothiazid giảm khi dùng phối hợp với các thuốc này.
Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID): NSAID có thể làm giảm tác dụng lợi tiểu, lợi niệut natri và tác dụng hạ huyết áp của hydroclorothiazid và telmisartan. Những bệnh nhân suy thận dùng phối hợp telmisartan với NSAID có thể làm nặng thêm tình trạng suy thận, thậm chí có thể gây suy thận cấp có hồi phục. Do đó, phối hợp này cần được dùng hết sức thận trọng, đặc biệt ở bệnh nhân cao tuổi. Bệnh nhân cần uống đủ dịch và được theo dõi chức năng thận định kỳ.
Các amin co mạch (noradrenalin): Tác dụng của các amin co mạch có thể bị giảm.
Thuốc giãn cơ không khử cực (tubocurarin): Hydroclorothiazid có thể làm tăng tác dụng của thuốc giãn cơ không khử cực.
Thuốc điều trị gout (probenecid, sulfinpyrazon và allopurinol): Do hydroclorothiazid làm tăng acid uric huyết nên có thể cần phải chỉnh liều các thuốc điều trị gout. Ngoài ra, hydroclorothiazid còn làm tăng nguy cơ các phản ứng dị ứng khi dùng allopurinol.
Muối calci: Hydroclorothiazid có thể làm tăng nồng độ calci huyết. Nếu phải dùng chế phẩm bổ sung calci, cần theo dõi calci huyết và điều chỉnh liều nếu cần.
Thuốc chẹn beta và diazoxid: Tăng tác dụng tăng đường huyết của thuốc chẹn beta và diazoxid bởi thuốc lợi tiểu thiazid.
Thuốc kháng cholinergic (atropin, biperiden): Tăng sinh khả dụng của thuốc lợi tiểu thiazid bằng cách giảm nhu động ruột và tốc độ làm rỗng dạ dày.
Amantadin: Hydroclorothiazid có thể làm tăng các tác dụng có hại của amantadin.
Thuốc trị ung thư (cyclophosphamid, methotrexat): Thuốc lợi tiểu thiazid làm giảm sự bài tiết các thuốc ung thư ở thận và làm tăng nguy cơ suy tủy.
Rượu, barbiturat, thuốc gây nghiện và thuốc chống trầm cảm: Gây hạ huyết áp tư thế khi phối hợp với Mibetel HCT/Mibetel Plus/Hangitor Plus.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in