Micomedil

Micomedil Thận trọng lúc dùng

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Thận trọng khi sử dụng thuốc trên diện tích da rộng hoặc trên vùng da bị tổn thương do có thể làm tăng hấp thu vào cơ thể có thể dẫn đến tăng tác dụng không mong muốn.
Trong trường hợp bệnh nấm da chân có thể do nhiều tác nhân gây bệnh (cả nấm và  khuẩn gram dương), dùng đơn trị miconazol nitrat có thể không cải thiện được triệu chứng.
Người bệnh nên chú trọng về vấn đề vệ sinh ở vùng da nhiễm bệnh. Để phòng nhiễm chéo và lan rộng vùng da nhiễm bệnh, nên tránh làm trầy và tổn thương da.
Chưa biết ảnh hưởng của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in