Micomedil

Micomedil Chỉ định/Công dụng

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Kem MICOMEDIL được dùng bôi ngoài da trong các bệnh ở da hoặc móng do nấm sợi tơ (dermatophyte), men và các loại nấm khác như:
- Nấm da đầu, nấm da thân, nấm da tay, nấm da chân, nấm râu, nấm da đùi
- Nấm móng
- Lang ben
- Nhiễm nấm men ở da và móng
- Viêm quanh miệng
- Viêm tai ngoài.
Có thể dùng MICOMEDIL trong các trường hợp nhiễm nấm thứ phát trong nhiễm Gram dương do miconazol cũng có tác dụng với vi khuẩn Gram dương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in