Micomedil

Micomedil Tác dụng không mong muốn

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
MICOMEDIL kem bôi ngoài da được dung nạp tốt và hiếm khi gây ra các tác dụng phụ không mong muốn. Ngưng sử dụng thuốc nếu xảy ra các phản ứng nặng như ngứa, đỏ da, khô da hoặc cảm giác châm chích.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in