Micomedil

Micomedil Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai: Kết quả nghiên cứu trên động vật cho thấy miconazol nitrat không gây quái thai nhưng độc với thai khi cho uống liều cao. Chỉ một lượng nhỏ miconazol nitrat được hấp thu khi bôi ngoài da, tuy nhiên, cũng như các imidazol khác, miconazol nitrat nên sử dụng thận trọng trong thời kỳ mang thai.
Phụ nữ cho con bú: Thận trọng khi sử dụng miconazol cho phụ nữ cho con bú mặc dù chưa có báo cáo cho thấy ảnh hưởng của thuốc lên trẻ bú mẹ trong thời gian mẹ dùng thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in