Mifestad 10

Mifestad 10 Mô tả

mifepristone

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén tròn, màu vàng, một mặt có số “10”, một mặt trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in