Milgamma mono 150

Milgamma mono 150 Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

benfotiamine

Nhà sản xuất:

Wörwag Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Người lớn: Trừ khi được kê toa, liều ban đầu thường từ 300-450 mg benfotiamin tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh thần kinh trong thời gian tối thiểu từ 4-8 tuần, uống 1 viên/lần, ngày 2-3 lần.
Sau đó liều tùy thuộc vào mức độ đáp ứng điều trị. Trừ khi được kê toa, nên uống 1 viên/lần mỗi ngày.
Trẻ em < 18 tuổi: Độ an toàn và hiệu quả của thuốc không được thiết lập.
Bệnh nhân suy gan hoặc suy thận: Đối tượng này có thể dùng liều thông thường.
• Thời gian dùng thuốc tùy thuộc vào mức độ đáp ứng điều trị.
Cách dùng: Thuốc nên được uống với 1 ly nước và cách xa các bữa ăn. Trong trường hợp quên dùng, bệnh nhân nên tiếp tục dùng thuốc như các lần dùng trước.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in