Milgamma mono 150

Milgamma mono 150 An toàn tiền lâm sàng

benfotiamine

Nhà sản xuất:

Wörwag Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
Độc tính cấp, bán trường diễn và độc tính mạn
Trên chuột nhắt, liều độc tính cấp của benfotiamin là 15 g/kg dùng đường uống và 2,2 g/kg dùng đường tiêm tĩnh mạch.
Liều rất cao vitamin B1 gây nhịp tim chậm trên mô hình động vật thực nghiệm. Thêm vào đó xuất hiện các dấu hiệu của sự chẹn hạch thần kinh thực vật và các đĩa tận cùng thần kinh cơ.
Trong nghiên cứu độc tính mạn trên súc vật, không có sự biến đổi bệnh lý các cơ quan ở liều benfotiamin 100 mg/kg.
Độc tính trên gien và khả năng gây ung thư
Trong các điều kiện thử nghiệm lâm sàng không thấy có tác dụng gây đột biến gien của vitamin B1.
Không có các nghiên cứu lâu dài trên súc vật về khả năng tiềm ẩn gây ung thư.
Độc tính trên sự sinh sản
Vitamin B1 được vận chuyển tích cực vào bào thai. Nồng độ vitamin B1 trong bào thai và nhũ nhi cao hơn ở mẹ. Những nghiên cứu thử nghiệm trên chuột nhắt và chuột cống, liều dùng hằng ngày benfotiamin 100 mg/kg không thấy có dấu hiệu gây quái thai.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in