Mimosa viên an thần

Mimosa viên an thần

Thông tin cơ bản
Thành phần
Bình vôi, Sen lá, Lạc tiên (Passiflora), Vông nem, Trinh nữ.
Phân loại MIMS
Thuốc ngủ & thuốc an thần
Phân loại ATC
N05CM - Other hypnotics and sedatives ; Used as hypnotics and sedatives.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in