Mirastad

Mirastad Chống chỉ định

mirtazapine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
- Quá mẫn với mirtazapine hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Dùng đồng thời mirtazapine với các thuốc ức chế monoamin oxydase.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in