Mirastad

Mirastad Mô tả

mirtazapine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén hình oval, bao phim màu nâu nhạt, hai mặt khum, một mặt khắc “STADA”, một mặt khắc vạch.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in