Myomethol

Myomethol Tương tác

methocarbamol

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Sự ức chế thần kinh trung ương có thể tăng lên khi sử dụng đồng thời methocarbamol với những chất ức chế thần kinh trung ương khác, kể cả cồn, vì vậy cần thận trọng để tránh xảy ra quá liều.
Tránh dùng chung với thuốc gây chán ăn, thuốc hướng tâm thần.
Tác dụng giảm đau được gia tăng khi dùng chung với các thuốc giảm đau khác.
Methocarbamol cần phải sử dụng một cách thận trọng ở những bệnh nhân bị nhược cơ nặng đang dùng những tác nhân kháng cholinesterase.
Thuốc có thể làm thay đổi kết quả các mẫu thử nước tiểu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in