Myonal

Myonal

eperisone

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin cơ bản
Thành phần
Eperisone HCl.
Cách dùng
Uống sau mỗi bữa ăn.
Phân loại MIMS
Thuốc giãn cơ
Phân loại ATC
M03BX09 - eperisone ; Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Myonal Viên nén 50 mg
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in