Myopain

Myopain

tolperisone

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin cơ bản
Thành phần
Tolperisone hydrocloride.
Cách dùng
Uống trong hoặc ngay sau bữa ăn.
Phân loại MIMS
Phân loại ATC
M03BX04 - tolperisone ; Belongs to the class of other centrally-acting muscle relaxants.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Myopain 150 Viên nén bao phim 150 mg
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's;5 × 10's
Dạng bào chế
Myopain 50 Viên nén bao phim 50 mg
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's;5 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in