Natrilix SR

Natrilix SR

indapamide

Nhà sản xuất:

Servier

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin cơ bản
Thành phần
Indapamide.
Phân loại MIMS
Thuốc lợi tiểu / Thuốc trị tăng huyết áp khác
Phân loại ATC
C03BA11 - indapamide ; Belongs to the class of low-ceiling sulfonamide diuretics.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Natrilix SR Viên nén bao phim giải phóng kéo dài 1,5 mg
Trình bày/Đóng gói
3 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in