Navelbine

Navelbine Thành phần

vinorelbine tartrate

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Vinorelbine 20 mg (dưới dạng vinorelbine ditartrate 27,70 mg) hoặc vinorelbine 30 mg (dưới dạng vinorelbine ditartrate 41,55 mg).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in