Navelbine

Navelbine Mô tả

vinorelbine tartrate

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nang mềm Navelbine 20 mg màu nâu nhạt, có ký hiệu N20.
Viên nang mềm Navelbine 30 mg màu hồng, có ký hiệu N30.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in