Navelbine

Navelbine Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

vinorelbine tartrate

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Ở người lớn:
Phác đồ đơn chất: Liều khuyên dùng:
Liều dùng cho 3 tuần đầu: 60 mg/m2 diện tích da, dùng một lần/tuần.
Điều trị tiếp tục: Từ tuần thứ tư trở đi liều Navelbine tăng lên 80 mg/m2 một lần/tuần, trừ khi số lượng bạch cầu hạt trung tính <500/mm3 hoặc từ 500-1000/mm3 hơn một lần trong 3 tuần dùng đầu tiên dùng liều 60 mg/m2 diện tích da. Xem bảng 1.

Image from Drug Label Content

Điều chỉnh liều
Đối với liều 80 mg/m2, nếu số lượng bạch cầu hạt trung tính <500/mm3 hoặc từ 500-1000/mm3 hơn 1 lần thì nên hoãn dùng thuốc cho đến khi số lượng bạch cầu hạt trung tính trở về bình thường và giảm liều từ 80 còn 60 mg/m2/tuần trong 3 tuần tiếp theo. Xem bảng 2.

Image from Drug Label Content

Có thể tăng liều từ 60 lên 80 mg/m2/tuần nếu số lượng bạch cầu hạt trung tính không giảm <500/mm3 hoặc từ 500-1000/mm3 hơn 1 lần trong 3 tuần dùng liều 60 mg/m2/tuần tùy thuộc vào liều dùng trong 3 lần trước đó.
Phác đồ kết hợp: liều dùng và cách dùng sẽ theo kế hoạch điều trị
Dựa trên các nghiên cứu lâm sàng, liều uống 80 mg/m2 đã được chứng minh sẽ tương đương với liều 30 mg/m2 đường tiêm truyền tĩnh mạch, liều uống 60 mg/m2 tương đương với liều 25 mg/m2 đường tiêm truyền tĩnh mạch.
Đây là cơ sở cho cách dùng phối hợp xen kẽ đường tĩnh mạch và đường uống tiện lợi hơn cho bệnh nhân.
Đối với liều phối hợp, liều dùng và cách dùng sẽ theo kế hoạch điều trị.
Đối với những bệnh nhân có diện tích da ≥2 m2, tổng liều không được vượt quá 120 mg/tuần đối với liều 60 mg/m2/tuần và không quá 160 mg/tuần đối với liều 80 mg/m2/tuần.
Cách dùng
Navelbine 20 mg hoặc 30 mg dạng viên phải dùng qua đường uống.
Viên Navelbine 20 mg hoặc 30 mg nên được uống cùng với nước, không được nhai hay ngậm. Viên Navelbine được khuyến cáo dùng chung với thức ăn.
Đối với người lớn tuổi: Thử nghiệm lâm sàng chưa phát hiện sự khác biệt có ý nghĩa về tỉ lệ đáp ứng ở những bệnh nhân lớn tuổi mặc dù một số bệnh nhân có thể tăng nhạy cảm đối với thuốc. Tuổi không làm thay đổi dược động học của navelbine (xem phần Dược động học).
Đối với trẻ em: Tính an toàn và hiệu quả chưa được thiết lập trên trẻ em, do đó thuốc này không được khuyến cáo sử dụng đối với trẻ em (xem phần Dược lực học).
Đối với bệnh nhân suy gan: Navelbine có thể được dùng với liều tiêu chuẩn 60 mg/m2/tuần ở những bệnh nhân suy chức năng gan nhẹ (bilirubin <1,5 lần giới hạn trên bình thường, AST và/hoặc ALT từ 1,5 -2,5 giới hạn trên bình thường). Đối với những bệnh nhân suy chức năng gan vừa (bilirubin 1,5 – 3 lần giới hạn trên bình thường, bất kể mức độ AST và ALT), Navelbine nên dùng liều 50 mg/m2/tuần. Chống chỉ định dùng Navelbine ở những bệnh nhân suy chức năng gan nặng (xem phần Chống chỉ định, Cảnh báo và thận trọng, Dược động học).
Đối với bệnh nhân suy chức năng thận: Dựa vào sự bài tiết ít qua thận, chưa có bằng chứng dược động học nào cho việc giảm liều navelbine ở những bệnh nhân suy thận nặng (xem phần Cảnh báo và thận trọng, Dược động học).
Hướng dẫn sử dụng/cách xử lý
Hướng dẫn đặc biệt cần theo dõi khi dùng Navelbine:
Bất kỳ sản phẩm chưa dùng hoặc sản phẩm sau khi sử dụng nên được xử lý phù hợp với yêu cầu của địa phương.
Hướng dẫn sử dụng/cách xử lý: Để mở bao bì:
1. Cắt vỉ dọc theo đường chấm đen
2. Lột vỏ nhựa mềm
3. Đẩy viên thông qua các lá nhôm
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in