Navelbine

Navelbine Chỉ định/Công dụng

vinorelbine tartrate

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Ung thư phổi không tế bào nhỏ.
Ung thư vú di căn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in