Navelbine

Navelbine Trình bày/Đóng gói

vinorelbine tartrate

Nhà sản xuất:

Pierre Fabre Medicament

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nang mềm: hộp 1 vỉ x 1 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in