Nebivolol STELLA

Nebivolol STELLA Mô tả

nebivolol

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Tá dược: Lactose monohydrat, tinh bột tiền hồ hóa, croscarmellose natri, povidon K30, crospovidon, colloidal silica khan, magnesi stearat.
Dạng bào chế: Viên nén.Viên nén tròn, màu trắng, hai mặt khum, khắc vạch hình chữ thập.Viên có thể bẻ đôi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in