Nebivolol STELLA

Nebivolol STELLA Tác dụng không mong muốn

nebivolol

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Tác dụng không mong muốn thường gặp (1/100 ≤ ADR < 1/10) đã được báo cáo như: Nhức đầu, choáng váng, dị cảm, khó thở, táo bón, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và phù.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in