Nebivolol STELLA

Nebivolol STELLA Bảo quản

nebivolol

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Trong bao bì kín, nơi khô, nhiệt độ không quá 30oC.
Hạn dùng: 36 tháng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in