Neo-Codion

Neo-Codion Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Bouchara Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Dùng cho người lớn.
Nếu không phối hợp với thuốc khác có chứa codeine hoặc với thuốc chống ho tác động trung ương khác, liều codeine hàng ngày không được vượt quá 120mg ở người lớn.
Liều thông thường: Mỗi lần uống 1 viên, lặp lại sau 6 giờ nếu cần, không vượt quá 4 lần/ngày.
Người già hoặc trường hợp bệnh nhân bị suy gan: Liều ban đầu giảm còn phân nửa, sau đó có thể tăng lên tùy mức độ dung nạp và nhu cầu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in