Neo-Gynoternan

Neo-Gynoternan Dược lực học

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
- Neo-Gynoternan có thành phần phối hợp nhiều hoạt chất, có tác dụng điều trị tại chỗ viêm âm đạo do nhiều nguyên nhân khác nhau: nhiễm khuẩn, nhiễm nấm, nhiễm ký sinh trùng hoặc nhiễm nhiều mầm bệnh cùng lúc.
- Thuốc được phối hợp:
· Neomycin sulfate: kháng sinh có tác dụng trên nhiều mầm bệnh ở âm đạo.
· Metronidazole: dẫn chất của nitro-imidazole có tác dụng trên Trichomonas, Gardnerella vaginalis và vi khuẩn kỵ khí.
· Nystatin: kháng nấm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in