Neo-Gynoternan

Neo-Gynoternan Dược động học

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
- Neomycin được hấp thu kém qua đường tiêu hóa (3%). Hấp thu thuốc có thể tăng lên khi niêm mạc bị viêm hoặc tổn thương. Khoảng 0-30% thuốc gắn với protein, thể tích phân bố 0,36 lít/kg. Khi được hấp thu, thuốc sẽ thải trừ nhanh qua thận dưới dạng hoạt tính.
- Metronidazole hấp thu nhanh và hoàn toàn sau khi uống. Dược động học của metronidazole khi dùng tại chỗ khác nhiều so với khi dùng toàn thân. Diện tích dưới đường cong (AUC) khi dùng dạng thuốc đặt xấp xỉ bằng 50% khi dùng đường uống sau khi cân bằng liều. Metronidazole phân bố tốt vào các mô và dịch cơ thể, kể cả dịch não tủy. Thuốc có thể qua nhau thai và vào sữa mẹ với nồng độ xấp xỉ nồng độ trong huyết tương. Metronidazole chuyển hóa ở gan thành các chất chuyển hóa dạng hydroxy và glucuronide, và hầu hết thải trừ qua nước tiểu chủ yếu dưới dạng chất chuyển hóa. Các chất chuyển hóa vẫn còn phần nào tác dụng dược lý.
- Nystatin hấp thu kém qua đường tiêu hóa, không hấp thu qua da hay niêm mạc khi dùng tại chỗ, thải trừ chủ yếu qua phân dưới dạng chưa chuyển hóa.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in