Neupogen

Neupogen Chỉ định/Công dụng

filgrastim

Nhà sản xuất:

Amgen Manufacturing

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Neupogen được chỉ định để làm giảm thời gian bị giảm bạch cầu trung tính và làm giảm tỷ lệ giảm bạch cầu trung tính có sốt ở bệnh nhân người lớn được điều trị bằng hóa trị liệu gây độc tế bào đã được thiết lập đối với bệnh ác tính (ngoại trừ bệnh bạch cầu tủy bào mạn tính và hội chứng loạn sản tủy) và để làm giảm thời gian bị giảm bạch cầu trung tính ở những bệnh nhân được điều trị loại bỏ tủy sau đó ghép tủy xương được xem là có tăng nguy cơ bị giảm bạch cầu trung tính nặng kéo dài.
Độ an toàn và hiệu quả của Neupogen tương tự nhau ở người lớn và trẻ em được dùng hóa trị liệu gây độc tế bào.
Neupogen được chỉ định để huy động các tế bào đầu dòng máu ngoại vi (PBPC).
Ở những bệnh nhân trẻ em hoặc người lớn bị giảm bạch cầu trung tính nặng bẩm sinh, theo chu kỳ hoặc tự phát với số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối (ANC) ≤ 0,5 x 109/L và có tiền sử nhiễm trùng nặng hoặc tái phát, việc sử dụng Neupogen dài hạn được chỉ định để làm tăng Số lượng bạch cầu trung tính và làm giảm tỷ lệ và thời gian bị các biến cố liên quan với nhiễm trùng.
Neupogen được chỉ định để điều trị giảm bạch cầu trung tính dai dẳng (số lượng bạch cầu trung tính tuyệt đối (ANC) ≤ 1,0 x 109/L) ở những bệnh nhân bị nhiễm HIV (virus gây suy giảm miễn dịch ở người) tiến triển nhằm làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn khi các lựa chọn khác để xử trí giảm bạch cầu trung tính không thích hợp.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in