Optive/Optive UD

Optive/Optive UD

Nhà sản xuất:

Allergan
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi mL: Carboxymethylcellulose natri 5 mg, glycerin 9 mg.
Phân loại MIMS
Thuốc bôi trơn nhãn cầu
Phân loại ATC
S01XA - Other ophthalmologicals ; Used in ophthalmic preparations.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Optive Dung dịch nhỏ mắt
Trình bày/Đóng gói
15 mL x 1's
Dạng
Optive UD Dung dịch nhỏ mắt
Trình bày/Đóng gói
0.4 mL x 30 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in