Paracold Fort

Paracold Fort Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1-2 viên/lần, ngày 3 lần. Không quá 6 viên/ngày.
- Trẻ em 4-12 tuổi: uống ½-1 viên/lần, ngày 2-3 lần. Không quá 3 viên/ngày.
- Khoảng cách giữa các lần dùng thuốc tối thiểu là 4 giờ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in