Paracold Fort

Paracold Fort Tương tác

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
- Isoniazid, rượu, các thuốc chống co giật (phenytoin, barbiturate,carbamazepine) có thể làm gia tăng nguy cơ độc gan gây bởi paracetamol.
- Dùng chung phenothiazine với paracetamol có thể dẫn đến khả năng gây hạ sốt nghiêm trọng.
- Metoclopramide có thể làm gia tăng sự hấp thu của paracetamol.
- Ethanol, các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương của chlorpheniramine.
- Chlorpheniramine ức chế chuyển hóa phenytoin và có thể dẫn đến ngộ độc phenytoin.
- Các thuốc ức chế monoamine oxidase làm kéo dài và tăng tác dụng chống tiết acetylcholine của thuốc kháng histamine.
- Phenylephrine không nên phối hợp với bromocriptine vì có nguy cơ gây co mạch hoặc cơn cao huyết áp.
- Guanethidine làm tăng tác dụng cao huyết áp của phenylephrine, làm giãn đồng tử đáng kể và kéo dài.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in