Paracold Fort

Paracold Fort Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
- Phụ nữ mang thai: không được dùng thuốc trong 3 tháng cuối thai kỳ.
- Phụ nữ cho con bú: cần cân nhắc không cho con bú hoặc không dùng thuốc, tùy thuộc mức độ cần thiết của thuốc đối với người mẹ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in