Pariet

Pariet Chống chỉ định

rabeprazole

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Chống chỉ định sử dụng PARIET cho những bệnh nhân quá mẫn cảm với natri rabeprazole, các dẫn xuất benzimidazole hay bất kỳ tá dược nào của thuốc.
Chống chỉ định sử dụng PARIET cùng với các chế phẩm chứa rilpivirin.
Chống chỉ định sử dụng PARIET cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in