Pariet

Pariet Mô tả

rabeprazole

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Pariet 10mg: Viên nén 2 mặt lồi, bao phim, màu vàng in mã "€ 240" màu đen trên một mặt.
Pariet 20mg: Viên nén 2 mặt lồi, bao phim, màu vàng in mã "€ 243" màu đỏ trên một mặt.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in