Pariet

Pariet Phân loại MIMS

rabeprazole

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in