Pariet

Pariet Trình bày/Đóng gói

rabeprazole

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao tan trong ruột: hộp 1 vỉ x 14 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in