Pariet

Pariet Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

rabeprazole

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Có thai:
Chưa có dữ liệu về tính an toàn của rabeprazole trên phụ nữ có thai.
Những nghiên cứu về khả năng sinh sản trên chuột và thỏ cho thấy natri rabeprazole không làm giảm khả năng thụ thai cũng không gây hại cho phôi thai, mặc dù có giảm sự trao đổi chất giữa nhau và thai ở chuột.
Chống chỉ định sử dụng PARIET ở phụ nữ có thai.
Cho con bú:
Hiện chưa được rõ natri rabeprazole có được bài tiết qua sữa người mẹ hay không và chưa có nghiên cứu trên phụ nữ cho con bú. Tuy nhiên natri rabeprazole có bài tiết trong sữa chuột. Do đó chống chỉ định sử dụng PARIET ở phụ nữ cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in