PasAli-G.A.
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Eurycoma Longifolia (bột Bá bệnh) 250 mg, Cao Nhân sâm tương đương bột Nhân sâm 400 mg, L-Arginin HCl 500 mg.
Phân loại ATC
V06DE - Amino acids/carbohydrates/minerals/vitamins, combinations ; Used as general nutrients.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in