Peditral (ORS) orange flavour

Peditral (ORS) orange flavour Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất:

Searle
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Pha 1 gói với 1 lít nước đun sôi để nguội.
+ Nhũ nhi: 1 lít/24 giờ.
+ Trẻ em: 1 lít/8-24 giờ hoặc theo nhu cầu.
Dùng thuốc theo hướng dẫn sau:

Image from Drug Label Content

+ Người lớn: người lớn uống tùy theo nhu cầu (2-4 lít/24 giờ).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in