Peditral (ORS) orange flavour

Peditral (ORS) orange flavour Quá liều

Nhà sản xuất:

Searle
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Để tránh những biến chứng với uống quá nhiều chất điện giải, Peditral chỉ nên được dùng như liều khuyến cáo. Dư thừa chất lượng cũng có thể làm phù mí mắt trong trường hợp này điều trị đường uống nên ngừng thuốc cho đến khi phát hiện này biến mất. Peditral không thích hợp cho bệnh nhân bị tắc nghẽn dạ dày-ruột, tiểu ít hoặc suy thận bí tiểu, hoặc khi bù nước bằng đường tiêm truyền được chỉ định điều trị như trong mất nước nặng hay ói mửa không trị được. Khi Peditral được khuyên dùng như hỗ trợ điều trị dịch bằng đường tiêm truyền, cần thận trọng không được uống quá nhiều nước và chất điện giải yêu cầu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in