Pepsane

Pepsane

Nhà sản xuất:

Rosa-Phytopharma

Nhà phân phối:

Tedis

Nhà tiếp thị:

Mayoly Spindler
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi gói: Dimethicone 3 g, gaiazulene 4 mg.
Cách dùng
Có thể dùng lúc đói hoặc no.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02BX - Other drugs for peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GORD) ; Used in the treatment of peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GERD).
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Pepsane Gel uống
Trình bày/Đóng gói
30 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in