Perjeta

Perjeta Thận trọng lúc dùng

pertuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Các hướng dẫn đặc biệt khi Sử dụng, Thao tác và Tiêu hủy
Hướng dẫn cách pha thuốc
Thuốc Perjeta chỉ được dùng liều đơn qua đường truyền tĩnh mạch.
Perjeta không có chất bảo quản kháng khuẩn. Do đó phải đảm bảo sự vô khuẩn của dung dịch pha truyền, và phải do nhân viên y tế chuẩn bị.
Thuốc Perjeta phải do nhân viên y tế chuẩn bị, sử dụng kỹ thuật tiệt trùng.
14mL dung dịch cô đặc thuốc Perjeta nên được lấy từ lọ và pha loãng trong túi PVC hoặc polyolefin không PVC chứa 250 mL dịch truyền NaCl 0,9%. Không lấy nước muối ra khỏi túi dịch truyền.
Với liều ban đầu, cần dùng 2 lọ và sau khi pha loãng, nồng độ pertuzumab trong dung dịch là 3,0 mg/mL; với liều tiếp theo, cần dùng 1 lọ, và sau khi pha loãng, nồng độ pertuzumab trong dung dịch là 1,6 mg/mL.
Không được dùng dung dịch Dextrose (5%) (xem phần Tương kỵ).
Trộn bằng cách xoay ngược túi thuốc nhẹ nhàng để tránh tạo bọt.
Các thuốc dùng đường tiêm truyền phải được kiểm tra bằng mắt các cặn lắng và sự mất màu sắc trước khi dùng. Thuốc phải được dùng liền sau khi chuẩn bị (xem phần Bảo quản).
Tương kỵ
Không thấy có tương kỵ nào giữa Perjeta và polyvinylchloride, polyethylene hoặc túi polyolefin không PVC.
Không nên dùng dung dịch dextrose (5%) để pha loãng Perjeta bởi vì tính chất hóa lý của thuốc không ổn định trong những dung dịch này (dung dịch pertuzumab pha loãng trong các túi D5W truyền tĩnh mạch không duy trì được pH ổn định sau khi bảo quản ở nhiệt độ phòng (27-33°C) 24 giờ tiếp theo là bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh trong 24 giờ (2 - 8°C)).
Không nên trộn hoặc pha Perjeta với các thuốc khác.
Tiêu hủy thuốc không sử dụng/hết hạn
Hạn chế thải thuốc ra môi trường bên ngoài. Tránh đổ bỏ thuốc theo hệ thống nước thải và rác sinh hoạt.
Bất kỳ sản phẩm nào không sử dụng hoặc chế phẩm thừa phải được xử lý theo các yêu cầu của địa phương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in