Perjeta

Perjeta Bảo quản

pertuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Lọ thuốc
Bảo quản lọ thuốc trong tủ lạnh ở nhiệt độ 2°C-8°C.
Giữ lọ thuốc trong vỏ hộp để tránh ánh sáng.
KHÔNG ĐỂ ĐÔNG LẠNH. KHÔNG LẮC LỌ THUỐC.
Hạn dùng của dung dịch truyền chứa thuốc
Thuốc Perjeta không chứa chất bảo quản kháng khuẩn; do đó cần thận trọng để đảm bảo tính vô khuẩn của dung dịch đã pha.
Dung dịch truyền Perjeta được pha loãng trong túi polyvinylchloride (PVC) hoặc polyolefin không PVC chứa dung dịch truyền NaCl 0.9% theo tiêu chuẩn Dược điển Mỹ (USP), có thể bảo quản đến 24 giờ ở nhiệt độ 2°C-8°C (36°F-46°F) trước khi sử dụng. Perjeta được pha loãng ổn định trong 24 giờ (ở nhiệt độ tới 30°C). Tuy nhiên bởi vì Perjeta pha loãng không có chất bảo quản, nên dung dịch pha loãng nên được bảo quản lạnh (2°C-8°C).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in