Perjeta

Perjeta Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

pertuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Khả năng sinh sản ở phụ nữ và nam giới
Tránh thai: Phụ nữ có khả năng mang thai bao gồm cả những người là bạn tình của bệnh nhân nam nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong khi điều trị với Perjeta và trong 6 tháng sau khi dùng liều Perjeta cuối cùng.
Có thai
Không nên sử dụng Perjeta ở phụ nữ có thai trừ khi lợi ích tiềm tàng cho mẹ vượt hơn nguy cơ có thể xả y ra cho bào thai. Không có nghiên cứu nào về Perjeta trên phụ nữ có thai. Khi tiêm Perjeta ở khỉ cynomolgus trong thời gian tượng hình thai thấy gây thiểu ối, làm chậm phát triển thận và gây tử vong cho bào thai (xem phần Độc tính sinh sản). Do đó, dựa trên các nghiên cứu trên động vật và cơ chế tác dụng Perjeta, Perjeta được cân nhắc là có khả năng gây hại thai nhi khi dùng cho phụ nữ mang thai.
Chuyển dạ và sinh đẻ
Tính an toàn của Perjeta trong thời gian chuyển dạ và sinh đẻ chưa được thiết lập.
Sự tiết sữa
Vì lý do IgG người được tiết qua sữa mẹ và khả năng hấp thu, gây hại cho trẻ nhũ nhi không được biết, nên cần quyết định ngưng cho bú, hoặc cần xem xét tầm quan trọng của việc điều trị bằng Perjeta đối với mẹ và thời gian bán hủy của pertuzumab (xem phần Dược lý - Các đặc tính dược động học, Thải trừ).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in